Vad är egentligen en saga?

Vad är det som gör att en saga är en saga? Ordet saga kommer av det germanska verbet som motsvarar "något sagt" eller "utsaga". En saga brukar allt som oftast börja med "Det var en gång". Oftast är det en berättelse man berättar för barn. Många gånger innehåller en saga övernaturliga inslag som magi, talande djur, förtrollade skatter och mytologiska väsen. Sedan brukar en saga även komma med moral och en sensmoral. Det är vanligt att det är prinsar och prinsessor i dessa berättelser, men även fattiga bondpojkar och flickor så väl som häxor. 

 

 

2 Nov 2019